KRATLUSKERKANDES BRUG AF BILLEDER OG VIDEOER

Hvorfor bruger jeg billeder og videoer i min kommunikation?

KratluskerKande er en personlig ejet mindre virksomhed, som består af mig Sara Kande. Siden barnsben har jeg interesseret mig for naturen, særlig de kryb og kravl, man kan finde i den. Jeg har taget mit barnlige sind med ind i voksenlivet og derfor finder du mig oftest med hovedet i jorden og røven i vejret, på jagt efter små krible-krable dyr.

Når du er med mig på ekskursion, guidet-tur, undervisning eller noget helt andet, så kan du opleve at blive fotograferet i forbindelse med aktiviteten. Da jeg, bærer rundt på mit kamera 24/7, for sæt nu, jeg skulle møde en af de rødlistede eller truede dyrearter.

Jeg vil som udgangspunkt altid spørge eventuelle lærere, forældre og selvfølgelig også barnet, eleven, den lærerstuderende eller enhver anden om lov til at tage billedet og til at bruge det efterfølgende, medmindre der er tale om større grupper, hvor denne mulighed forringes. Hvis jeg bruger eksterne fotografer til aktiviteter i og udenfor huset, vil de også altid spørge om lov først.

 

Hvor bruger jeg billederne?

Billederne vil for det meste blive brugt på min hjemmeside www.kratluskerkande.com, på de sociale medier samt indgå som en del af en presseindsats i medierne, hvor billeder og video er en væsentlig del, der understøtter min fortælling og budskab.

 

Hvornår indhenter jeg samtykkeerklæring

Det kræver som udgangspunkt ikke samtykke at offentliggøre almindelige eller harmløse oplysninger herunder billeder og video tager i forbindelse med fx en fritidsklubs eller forenings aktiviteter, i undervisningssituationer, til koncerter, i forlystelsesparker, eller lignende. Det er afgørende for mig at sikre, at ingen føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, når jeg offentliggør billed- eller videomateriale.
Hvis jeg gerne vil bruge billeder i trykte materialer, som f.eks. flyers eller på plakater og i kampagner, vil jeg altid indhente specifikt samtykke til dette.

Jeg følger retningslinjer, der overholder gældende lovgivning og almindelig moral og etik, og som bygger på Datatilsynets vejledninger og anbefalinger til brug af billeder på internettet og i sociale netværk.

 

Retningslinjer for brug af billeder og videoer

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af personoplysninger. De databeskyttelsesretlige regler skal være opfyldt for, at offentliggørelse af billeder lovligt kan finde sted. Det indebærer bl.a., at jeg skal have et grundlag for at gøre det. Jeg skal også sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, ved, at jeg har tænkt mig at offentliggøre billedet, så de har mulighed for at reagere og f.eks. gøre indsigelse imod det.

Datatilsynet sondrer ikke længere mellem portræt- og situationsbilleder, men på en konkret vurdering af hvert billede. Jeg vil overholde persondataforordningen, når jeg deler eller publicerer billeder af personer. Mit behandlingsgrundlag vil derfor i nogle tilfælde være samtykke, men ofte vil det være legitim interesse, som også kaldes interesseafvejningsreglen. Den betyder, at jeg i hvert enkelt tilfælde vurderer billedet i forhold til en eventuel offentliggørelse, og som nævnt følger Datatilsynets retningslinjer. Ved brug af billeder af børn, er jeg ekstra opmærksomme.

I vurderingen ser jeg på:

 • Personens integritet: Det afgørende er, at personen på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket over det, der vises på billedet eller den sammenhæng, som billedet bruges i.
 • Billedets karakter: Hvor og hvorfor er det taget?
 • I hvilken sammenhæng er det taget, og i hvilken sammenhæng vil jeg gerne anvende billedet?
 • Hvilken konsekvens vil det have for personen, at billedet offentliggøres?
 • Forventning for personen: Er det rimeligt forventeligt for personen at blive fotograferet i situationen?

Oplysningspligt

Der er en oplysningspligt i forbindelse med offentliggørelsen af billeder på internettet. Jeg følger nedenstående principper i mit brug af billed- og videomateriale, og vil altid:

 • Spørge læreren om der er elever, der ikke må fotograferes
 • Spørge eleverne, de lærerstuderende eller andre gæster, om jeg må tage et billede af dem
 • Oplyse om billedets brug
 • Følge ønskerne fra de adspurgte
 • Kun tage relevante og harmløse situationsbilleder at gæster, der indgår i spændende aktiviteter med teknologi og naturfag
 • Kun bringe fornavn og eventuel organisation eller skole i forbindelse med billedet.
 • Aftale på forhånd, hvis hele navne skal med
 • Indhente samtykke, hvis der er tale om brug af billeder til trykt materiale og publikationer.
 • Fjerne billeder fra mine egne medier, hvis jeg får et ønske om det.

 

Indsigelsesret

Det er altid muligt at gøre indsigelse mod offentliggørelse af et billede, både før og efter offentliggørelsen. Jeg vil sikre, at der ikke offentliggøres billeder af personer, som har modsat sig offentliggørelse.

Så snart jeg får oplysninger om, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor, vil jeg slette/fjerne billedet.

Kontakt mig gerne for yderligere informationer eller ved spørgsmål.

Min samtykkeerklæring kan downloades her: